🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی کانادا ارزان و تضمینی همراه با تحویل فوری

خرید شماره مجازی کانادا :شماره‌های مجازی برای کشورهای خارجی مختلف ساخته می‌شوند که یکی از کاربردی‌ترین آن‌ها، شماره مجازی کانادا است. با استفاده از شماره مجازی کانادا می‌توان بدون محدودیت از فضای اینترنت استفاده کرد. ‌حتما این سوال برای شما ایجاد می‌شود که آیا برای استفاده از شماره‌های مجازی کانادا باید سیم‌کارت آن را دریافت کرد؟ خیر، یکی از مزیت‌های شماره مجازی کانادا این است که بدون داشتن سیم‌کارت واقعی و فیزیکی، می‌توان از امکانات یک سیم‌کارت واقعی استفاده کرد.

5/5 - (4 امتیاز)
خرید شماره مجازی کانادا ارزان و تضمینی همراه با تحویل فوری
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی کانادا (Canada)​

بنابراین یکی از اصول مهم در خرید شماره مجازی کانادا و یا شماره مجازی هر کشور دیگر، خرید از سایت‌های معتبر و شناخته شده است. سایت خرید فالوور اینستاگرام از جمله این سایت‌های معتبر بوده که سیم‌کارت مجازی کانادا را با قیمت مناسب و کیفیت بالا، عرضه می‌کند.

ویژگی های خدمات شماره مجازی کانادا
💎 کیفیت شماره مجازی کانادا کیفیت عالی واقعی
💲 قیمت شماره مجازی کانادا شروع قیمت از 70000 تومان
زمان انجامسیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
گارانتیضمانت برگشت وجه درصورت وجود مشکل در سفارش
🎯 نحوه ثبت سفارشبه صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالات که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی کانادا از سایت ما برای شما پیش بیاید!

شماره مجازی کانادا چیست؟

شماره‌ مجازی کانادا، شماره تلفنی است که پیش شماره این کشور را دارد اما بدون سیم کارت است و از امکانات مختلف شماره‌های دارای سیم‌کارت نیز برخوردار است.

خرید شماره مجازی کانادا، چه مزایایی دارد؟

شماره مجازی کانادا امکانات و مزایای مختلفی از جمله؛ هزینه کم، قیمت مناسب، اعتبار بخشیدن و بهبود کسب و کارها، راحتی خرید، ثبت‌نام در اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلف و غیره را دارد.

آیا با شماره مجازی کانادا امکان ثبت‌نام در اپلیکیشن‌ها وجود دارد؟

بله، یکی از قابلیت‌ های شماره مجازی کانادا، امکان ایجاد اکانت و ثبت‌ نام در برنامهها، اپلیکیشن‌ ها و سایتهای مختلف است.

خرید شماره مجازی کانادا ارزان و تضمینی

خرید شماره مجازی کانادا اهمیت های فراوانی دارد. آیا میدانید که بدون داشتن سیم کارت، میتوان شماره یک کشور خارجی را داشت و از آن در زمینه‌ های مختلف استفاده نمود؟ و آیا میدانید که میتوان با پرداخت هزینه کمی با کشورهای خارجی تماس گرفت و ارتباط برقرار کرد؟ بله، همه این امکانات و مزایای زیاد دیگر، با دریافت شماره مجازی امکانپذیر خواهند شد.

شماره‌ های مجازی برای کشورهای خارجی مختلف ساخته میشوند که یکی از کاربردی‌ ترین آنها، شماره مجازی کانادا است. با استفاده از شماره مجازی کانادا میتوان بدون محدودیت از فضای اینترنت استفاده کرد. ‌حتما این سوال برای شما ایجاد میشود که آیا برای استفاده از شماره‌ های مجازی کانادا باید سیم کارت آن را دریافت کرد؟ خیر، یکی از مزیت‌ های شماره مجازی کانادا این است که بدون داشتن سیم کارت واقعی و فیزیکی، میتوان از امکانات یک سیم کارت واقعی استفاده کرد.

با استفاده از شماره مجازی کانادا، امکان ایجاد اکانت در برنامه‌ ها و سایتهای مورد نظر وجود دارد. زیرا بسیاری از اپلیکیشن‌ ها و سایتها محدودیت دارند و با شماره‌ های ایرانی نمیتوان در آنها اکانت ایجاد کرد. خرید شماره مجازی کانادا روشی کم‌ هزینه‌ اما پر کاربرد است که استفاده از آن مزیت های زیادی دارد.

روش‌های مختلفی برای خرید شماره مجازی کانادا وجود دارد که ما به شما پیشنهاد میکنیم که از هر روشی، اقدام به خرید این شماره‌ها نکنید. زیرا با توجه به افزایش تقاضا برای شماره مجازی کانادا، برخی از کلاهبرداران از این شرایط سوءاستفاده میکنند و یا شماره‌ را به شما تحویل نمیدهند و یا شماره‌ای بی کیفیت و بلا استفاده را به شما قالب میکنند.

بنابراین یکی از اصول مهم در خرید شماره مجازی کانادا و یا شماره مجازی هر کشور دیگر، خرید از سایت‌های معتبر و شناخته شده است. سایت خرید فالوور اینستاگرام از جمله این سایت‌های معتبر بوده که سیم کارت مجازی کانادا را با قیمت مناسب و کیفیت بالا، عرضه می‌کند.

خرید شماره مجازی کانادا ارزان 100% واقعی

ویژگی‌ های شماره مجازی کانادا

یکی از ویژگیهای همه شماره‌ های مجازی کشورهای مختلف از جمله شماره مجازی کشور کانادا این است که، با پرداخت هزینه‌ کمی میتوان آنها را تهیه کرد و همچنین دردسرهای خرید شماره واقعی را ندارند.

قطعا اگر بخواهید شماره واقعی و دارای سیم کارت کانادا را تهیه کنید، باید هزینه زیادی را پرداخت نمایید و مراحل پیچیده و مختلفی را برای دریافت سیم کارت، طی کنید. با ما خرید شماره مجازی کانادا اینگونه نیست و هزینه و دردسر کمی دارد.

از آنجایی که حجم مهاجرت‌های تحصیلی به کانادا افزایش پیدا کرده است، بنابراین خانواده و دوستان این افراد برای برقراری ارتباط با آنها از طریق شماره‌های ایرانی باید هزینه زیادی را پرداخت کنند. اما با خرید و استفاده از شماره مجازی کانادا میتوان به راحتی و با هزینه کم، با افرادی که در کانادا و یا دیگر کشورها هستند ارتباط برقرار نمود.

با استفاده از شماره مجازی کانادا میتوان در ده‌ ها برنامه‌ و سایت‌ گوناگون ثبت نام کرد و از مزایای آنها بهره برد. البته برای ثبت‌ نام با شماره‌ مجازی کانادا در اپلیکیشن‌های مختلف باید شماره مناسب و مخصوص آن برنامه را تهیه کرد.

بنابراین شماره‌های مجازی کانادا ویژگی‌های خاص و مناسبی دارند که باعث تسهیل در استفاده از فضای اینترنت میشوند و محدودیت و موانع مختلف را دور میزنند.

نحوه سفارش شماره مجازی کانادا

امروزه در فضای اینترنت میتوان بسیاری از فعالیت‌ها و خرید‌های خود را انجام داد که خرید شماره مجازی کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که گفته شد خرید شماره مجازی کانادا، عمل سخت و وقت‌گیری نیست و همچنین هزینه کمی دارد.

بنابراین با طی کردن چند مرحله ساده در سایت مورد نظر خود میتوان شماره مجازی کانادا را تهیه کرد‌. البته تنها نکته‌ای که باید به آن دقت نمود، خرید شماره مجازی کانادا از سایتهای معتبر و فعال در این حوزه است.

یکی از سایتهایی معتبری که در زمینه خدمات شبکه‌ های مجازی از جمله فروش شماره مجازی کانادا فعالیت دارد، سایت خرید فالوور اینستاگرام است. سایت خرید فالوور اینستاگرام، همه مجوزهای لازم را دارا بوده و باکیفیت‌ترین شماره‌های مجازی کانادا را با قیمتی منصفانه، در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

برای خرید شماره مجازی کانادا از سایت خرید فالوور اینستاگرام، لازم است که بعد از ورود به سایت، شماره مجازی موردنظر خود را باتوجه به برنامه و اپلیکیشنی که قصد ثبت نام در آن دارید را انتخاب کنید. سپس باید شماره مجازی کانادا را انتخاب کرد و بعد از پرداخت هزینه، شماره مجازی کانادا و کد فعالسازی آن را دریافت نمود.

بنابراین شماره‌های مجازی کانادا که در سایت خرید فالوور اینستاگرام به فروش می‌رسند بسیار باکیفیت هستند. با استفاده از این شماره‌ها می‌توان هزینه‌ های خود را بسیار کاهش داد.

مزایای شماره مجازی کانادا

شماره‌ های مجازی کمک زیادی را به ایجاد ارتباط بهتر با کشورهای مختلف و همچنین رفع محدودیت‌ های فضای مجازی کرده‌ اند. البته شماره مجازی کانادا یکی از بهترین و کاربردی ترین شماره‌ های مجازی است که طرفداران زیادی دارد. بنابراین حجم زیادی از فروش شماره‌ های مجازی، به شماره مجازی کانادا اختصاص داده شده است. خرید شماره مجازی کانادا مزایای زیادی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از؛

یکی از مزایای شماره مجازی کانادا، قیمت مناسب و اقتصادی آن است که نسبت به شماره واقعی و دارای سیم‌کارت، بسیار کمتر و مناسب‌تر است.

 با استفاده از شماره مجازی کانادا می‌توان با پرداخت هزینه‌ای کم، با شماره‌ کشورهای مختلف خارجی تماس گرفت و راحت تر ارتباط برقرار کرد.

با استفاده از شماره مجازی کانادا امکان ثبت‌ نام و ایجاد اکانت در شبکه‌ های اجتماعی مختلف و سایت‌ های گوناگون، وجود دارد.

افراد و مجموعه‌ هایی که صاحب کسب‌ و کار خاصی هستند میتوانند جهت ارتباط با خارج از ایران و همچنین اعتبار بخشیدن به کسب‌وکار خود، از شماره مجازی کانادا استفاده کنند.

دریافت شماره مجازی کانادا دردسر زیادی ندارد و میتوان خیلی راحت و سریع آن را تهیه کرد.

نتیجه‌گیری

یکی از راه‌های بسیار راحت و کم هزینه برای برقرار ارتباط با خارج از کشور، خرید شماره مجازی است. شماره مجازی کشورهای مختلفی ساخته شده است که شماره مجازی کانادا یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها است.

شماره مجازی کانادا امکانات و مزایای مختلفی از جمله؛ هزینه کم، قیمت مناسب، اعتبار بخشیدن و بهبود کسب و کارها، راحتی خرید، ثبت‌نام در اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلف و غیره را دارد.

برای خرید شماره مجازی آمریکا باید توجه نمود که از فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده آن را تهیه کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از مجموعه‌های معتبر عرضه‌کننده شماره مجازی کانادا است. شماره‌های مجازی این سایت از کیفیت بالا و قیمت مناسبی برخوردار هستند.

3دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 21 ژانویه 2022، 18:25

  با تشکر از سایت خوب خرید فالوور اینستاگرام
  من چند وقتیه که این شماره رو دارم و واقعا عالیه
  دست گلتون درد نکنه

 • 05 ژوئن 2023، 23:24

  شماره مجازی با شماره واقعی چه تفاوتی داره؟

  • 07 ژوئن 2023، 11:14

   سلام و احترام
   شماره‌های مجازی مربوط به سایر کشورها هستند، دسترسی فیزیکی به آن‌ها مقدور نیست و مالکیت اصلی این خط در اختیار شما نمی‌باشد.
   پایدار باشید

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد