🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی واتساپ ارزان کاملا تضمینی با تحویل فوری

خرید شماره مجازی واتساپ لازمه استفاده از همه اپلیکیشن‌ های مجازی از جمله واتس اپ، ایجاد حساب کاربری اختصاصی در اپلیکیشن مورد نظر است. هر کدام از شبکه ‌های مجازی برای ایجاد حساب کاربران، کد تاییدی را با روش‌ های مختلف مانند  شماره تلفن و ایمیل، به تلفن آن‌ها ارسال می‌کنند. کاربران نیز با وارد کردن کد تأیید ارسال شده، حساب کاربری مورد نظر خود را ایجاد می‌کنند.

5/5 - (4 امتیاز)
خرید شماره مجازی واتساپ ارزان کاملا تضمینی با تحویل فوری
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی واتساپ ارزان کاملا تضمینی

شماره مجازی واتساپ یکی از انواع شماره‌های مجازی کاربردی و پر استفاده است. همانطور که مشخص است این نوع شماره مجازی، به صورت اختصاصی برای اپلیکیشن واتساپ ساخته می‌شوند که استفاده از آن‌ها مزایای زیادی دارد.

ویژگی های خدمات شماره مجازی واتساپ
💎 کیفیت شماره مجازی واتساپ شماره های دائمی و ماهانه
💲 قیمت شماره مجازی واتساپ شرو قیمت از 10000تومان
زمان انجامسیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
گارانتیضمانت برگشت وجه درصورت وجود مشکل در سفارش
🎯 نحوه ثبت سفارشبه صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالاتی که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی واتساپ از سایت ما برای شما پیش بیاید!

شماره مجازی واتساپ چیست؟

شماره مجازی واتساپ، شماره‌ای بدون سیم‌کارت است که استفاده از فضای مجازی را راحت‌تر نموده است. همچنین با استفاده از شماره مجازی واتساپ می‌توان با یک شماره خارجی، در این اپلیکیشن، حساب و اکانت ایجاد نمود.

قیمت شماره مجازی واتساپ چقدر است؟

شماره مجازی واتساپ انواع مختلفی دارد که قیمت آن‌ها با توجه به کیفیت و امکانات شماره و همچنین کشور انتخابی، مشخص می‌شود.

آیا شماره مجازی واتساپ امنیت دارند؟

بله، با خرید شماره مجازی واتساپ از سایت معتبر خرید فالوور اینستاگرام، می‌توان از بابت ایمن بودن شماره مجازی، اطمینان حاصل نمود.

خرید شماره مجازی واتساپ

لازمه استفاده از همه اپلیکیشن‌های مجازی از جمله واتس اپ، ایجاد حساب کاربری اختصاصی در اپلیکیشن مورد نظر است. هر کدام از شبکه ‌های مجازی برای ایجاد حساب کاربران، کد تاییدی را با روش‌های مختلف مانند  شماره تلفن و ایمیل، به تلفن آن‌ها ارسال می‌کنند. کاربران نیز با وارد کردن کد تأیید ارسال شده، حساب کاربری مورد نظر خود را ایجاد می‌کنند.

اما بسیاری از افراد نگران هستند که با در اختیار گذاشتن شماره تلفن و یا ایمیل خود، ایمنی اطلاعات و حساب آن‌ها در خطر بیفتد. اما راه‌حلی ساده و کاربردی برای این مشکل و نگرانی وجود دارد که آن، استفاده از شماره مجازی برای ایجاد اکانت در واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌ها است. امروزه استفاده از شماره‌های مجازی بسیار رواج پیدا کرده است و انواع شماره‌های مجازی برای اپلیکیشن‌های و کشورهای گوناگون، ساخته می‌شود.

شماره مجازی واتساپ یکی از انواع شماره‌های مجازی کاربردی و پر استفاده است. همانطور که مشخص است این نوع شماره مجازی، به صورت اختصاصی برای اپلیکیشن واتساپ ساخته می‌شوند که استفاده از آن‌ها مزایای زیادی دارد.

روش‌های مختلفی برای تهیه شماره مجازی واتساپ وجود دارد که تهیه شماره مجازی واتساپ به همه این روشها،  کیفیت و کارایی مناسب را نخواهد داشت و نمیتوان امنیت آنها را تضمین کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایتهای معتبر و فعالی است که انواع شماره مجازی واتساپ را با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت، در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

خرید شماره مجازی واتساپ ارزان کاملا تضمینی با بهترین قیمت

 شماره مجازی واتساپ

با استفاده از شماره‌ های مجازی میتوان بدون داشتن سیم کارت، در اپلیکیشن‌ های مختلف از جمله واتساپ، اکانت و حساب کاربری ایجاد کرد. هر کدام از شماره‌ های مجازی، کاربردهای خاص خود را دارند و برای فعال کردن حساب کاربری اپلیکیشن خاصی، استفاده می‌شوند‌. بنابراین کاربرد شماره مجازی واتساپ نیز، فعال کردن حساب کاربری در این اپلیکیشن است. شماره‌ های مجازی واتساپ نیز خاص استفاده برای این اپلیکیشن هستند و می‌توان با شماره کشور مورد نظر خود، در این اپلیکیشن ثبت‌نام کرد.

کاربردهای شماره مجازی

کاربرد شماره مجازی واتساپ، تنها به ایجاد حساب کاربری در این اپلیکیشن ختم نمیشود. بلکه کاربرد ها و مزایای زیادی دارد.

بسیاری از افراد دوست ندارند که هویت و اطلاعات آنها در فضای مجازی، فاش شود و ترجیح میدهند که به صورت ناشناس در واتساپ و سایر اپلیکیشن‌ ها، فعالیت کنند. بنابراین بهترین روش برای دستیابی به این هدف، ایجاد حساب کاربری واتساپ با استفاده از شماره‌ های مجازی این اپلیکیشن است. شماره مجازی واتساپ این امکان را به کاربران میدهد که بتوانند بدون محدودیت‌ هایی مانند فیلترینگ، در این اپلیکیشن فعالیت کنند.

شماره مجازی واتساپ از قیمت مناسب و اقتصادی برخوردار است و همچنین هزینه برقراری تماس صورتی و تصویری و ارسال پیام با استفاده از شماره مجازی واتساپ، بسیار مناسب است. بنابراین شماره مجازی واتساپ تاثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ ها دارد.

یکی دیگر از کاربردهای شماره مجازی واتساپ، اعتبار بخشیدن به کسب و کار خود است. بسیاری از کسب و کارهایی که تازه راه‌اندازی شده‌ اند، نیاز به استفاده از یک شماره مجازی دارند تا بتوانند با همکاران و مشتریان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند و به کسب‌ و کار خود، اعتبار ببخشند.

همچنین یکی دیگر از مزایای شماره مجازی واتساپ این است که، در صورتی که شماره‌ های مجازی واتساپ از مجموعه‌ های معتبر مانند سایت خرید فالوور اینستاگرام تهیه شود، امنیت بالایی دارند.

نحوه خرید شماره مجازی

واتساپ یکی از شبکه‌ های مجازی پر استفاده و محبوب است که کاربران بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد، اما همانطور که گفته شد برای ایجاد حساب کاربری در واتساپ، با استفاده از شماره مجازی، میتوان هویت خود را در این اپلیکیشن مخفی نگه داشت.

بنابراین شماره‌ های مجازی بسیار زیادی ساخته میشود و کاربران زیادی متقاضی شماره مجازی واتساپ هستند. برای تهیه شماره مجازی واتساپ روش‌ های مختلفی وجود دارد و مجموعه‌های زیادی این شمارهها را عرضه میکنند. اما شماره‌ های مجازی واتساپ باید از مجموعه معتبری تهیه شوند و کیفیت بالایی داشته باشند تا ضامن امنیت و محفوظ ماندن اطلاعات و هویت شما باشند.

یکی از ابزارهایی که شماره مجازی واتساپ را عرضه می‌‌کند، ربات‌ های تلگرامی هستند. اما شمارههای مجازی واتساپ که در ربات‌ های تلگرام عرضه میشوند، امنیت لازم را ندارند و اختصاصی نیستند.

همچنین یکی دیگر از روش‌ هایی که امکان تهیه شماره مجازی واتساپ‌ را فراهم کرده است، اپلیکیشن‌ هایی هستند که اقدام به تولید و عرضه شماره‌های مجازی واتساپ کرده‌اند. اما شماره‌های مجازی واتساپ این اپلیکیشن‌ها نیز از امنیت لازم برخوردار نیستند و بعد از مدتی از بین می‌رود.

اما بهترین روش برای تهیه شماره مجازی واتساپ، خرید از سایت‌های معتبر و شناخته شده است. سایت‌های زیادی در حال عرضه شماره‌های مجازی واتساپ هستند که باید دقت نمود تا معتبرترین آن‌ها را تهیه کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام نیز یکی از مجموعه‌های معتبری است که شماره مجازی اپلیکیشن‌ها و کشورهای مختلف را عرضه می‌کند. شماره‌های  مجازی این مجموعه با کیفیت هستند، از بین نمی‌روند، اختصاصی هستند، امنیت بالایی دارند و از قیمت مناسبی برخوردار هستند.

برای خرید شماره مجازی واتساپ از سایت خرید فالوور اینستاگرام لازم است که ابتدا وارد سایت شد و سپس از قسمت شماره مجازی واتساپ، کشور مورد نظر خود را انتخاب کرد. سپس باید هزینه خرید شماره مجازی واتساپ را پرداخت نمود و بلافاصله آن را دریافت کرد.

نتیجه‌گیری

شماره‌های مجازی انواع مختلفی، مناسب با اپلیکیشن‌های گوناگون دارند که شماره مجازی واتساپ یکی از کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین این شماره‌ها است. شماره مجازی واتساپ امکان ایجاد حساب و اکانت در این اپلیکیشن را فراهم می‌کند.

برای تهیه شماره‌های مجازی واتساپ باید دقت کرد که نمونه‌های باکیفیت آن را از سایت‌های معتبر تهیه کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایت‌های معتبری است که شماره مجازی واتساپ کشورهای مختلف را با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت، عرضه می‌کند.

3دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 05 اکتبر 2022، 11:18

  سلام وقتتون بخیر باشه، شماره مجازی برای چه کشورهایی وجود داره؟ یعنی میشه شماره مجازی برای هر کشوری که بخوام رو تهیه کنم؟

  • 06 اکتبر 2022، 07:25

   سلام و احترام
   سایت خرید فالوور اینستاگرام شماره هایی از کشور های آلمان،آمریکا،کانادا و….دارد که میتوانید با توجه به نیاز خود هر یک از آنها را بخرید

 • 25 فوریه 2023، 23:22

  مورد اعتماد ترین ❤🤩
  بالا ترین سرعت❤🤩
  مشاوره رایگان❤🤩
  عالی هستید شما❤🤩
  سایت عالی و بی نقص❤🤩

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد