🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی آمریکا ارزان و تضمینی با تحویل فوری

خرید شماره مجازی آمریکا برای شما هم پیش آمده باشد که قصد ثبت‌نام در یک سایت خارجی را داشته باشید، اما امکان ثبت‌نام در آن، با استفاده از شماره‌های ایرانی وجود نداشته باشد. همچنین برای افراد زیادی این مورد پیش آمده است که قصد تماس با کشورهای خارجی را داشته‌اند، اما به دلیل هزینه زیاد تماس از شماره‌های ایرانی با خارج، از برقراری تماس صرف‌نظر کرده‌اند.

4.2/5 - (4 امتیاز)
خرید شماره مجازی آمریکا ارزان و تضمینی با تحویل فوری
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید API برای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
token کلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
token کلید API شما
country شناسه کشور
service شناسه سرویس
operator شناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
token کلید API شما
id شناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
token کلید API شما
id شناسه سفارش
status وضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیت توضیحات
CANCELED لغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNED اعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی آمریکا ارزان

خرید شماره مجازی آمریکا روشی است که به کمک آن می‌توان همه این موانع را کنار زد. البته امکان خرید شماره مجازی کشورهای مختلف وجود دارد اما، شماره مجازی آمریکا یکی از بهترین و کاربردی‌ترین آن‌ها است.

ویژگی های خدمات شماره مجازی آمریکا
💎 کیفیت شماره مجازی آمریکا کیفیت عالی واقعی
💲 قیمت شماره مجازی آمریکا شروع قیمت از 70000 تومان
زمان انجام سیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی 24 ساعت شبانه روز
گارانتی ضمانت برگشت وجه درصورت وجود مشکل در سفارش
🎯 نحوه ثبت سفارش به صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالاتی که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی آمریکا از سایت ما برای شما پیش بیاید!

شماره مجازی آمریکا چیست؟

شماره مجازی آمریکا شماره‌ای است که پیش شماره کشور آمریکا را دارد و می‌توان از امکانات مختلف آن استفاده کرد اما این شماره، سیم‌کارت فیزیکی ندارد.

خرید شماره مجازی آمریکا چه مزیت‌هایی دارد؟

شماره مجازی آمریکا مزایای زیادی از جمله؛ امکان ثبت‌نام در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های مختلف، قیمت مناسب، برقراری ارتباط با خارج با هزینه کم، کسب اعتبار و غیره را دارد.

برای خرید شماره مجازی آمریکا باید چه نکاتی را رعایت کرد؟

شماره مجازی آمریکا انواع مختلفی دارد پس باید ابتدا باتوجه به کاربرد و هدف خود مناسب‌ترین نوع آن را انتخاب کرد و همچنین نوع باکیفیت آن را از سایت‌های معتبر، تهیه نمود.

خرید شماره مجازی آمریکا

خرید شماره مجازی آمریکا شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد ثبت‌ نام در یک سایت خارجی را داشته باشید، اما امکان ثبت‌ نام در آن، با استفاده از شماره‌ های ایرانی وجود نداشته باشد. همچنین برای افراد زیادی این مورد پیش آمده است که قصد تماس با کشورهای خارجی را داشته‌اند، اما به دلیل هزینه زیاد تماس از شماره‌های ایرانی با خارج، از برقراری تماس صرف‌نظر کرده‌اند.

اما راه حلی مفید و کاربردی برای همه این مشکلات و مشکلات این چنینی وجود دارد. شماره مجازی آمریکا روشی است که به کمک آن می‌توان همه این موانع را کنار زد. البته امکان شماره مجازی آمریکا و کشورهای مختلف وجود دارد اما، شماره مجازی آمریکا یکی از بهترین و کاربردی‌ترین آن‌ها است.

شماره مجازی آمریکا مزایای زیادی دارد و مهمتر این که، شما را از پرداخت هزینه‌ زیاد برای خرید شماره‌ دائمی و واقعی آمریکا نجات میدهد. دریافت شماره مجازی آمریکا راه‌ حلی است که به کمک آن میتوان فعالیت خود را بدون هیچ محدودیتی در فضای مجازی ادامه داد و به اهداف گوناگون خود برسید.

باتوجه به کاربردهایی که  شماره مجازی آمریکا دارد، شماره‌های این کشور طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر، مجموعه‌های زیادی در حال ساخت و فروش شماره مجازی آمریکا هستند و باید دقت نمود که شماره‌ موردنظر خود را از مجموعه‌‌های معتبر تهیه کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از مجموعه‌های معتبری است که شماره مجازی کشورهای مختلف از جمله شماره مجازی آمریکا را با بالاترین کیفیت و بهترین خدمات، عرضه می‌کند.

خرید شماره مجازی آمریکا 100% تضمینی و با کیفیت با تحویل فوری

شماره مجازی آمریکا چیست؟

شماره مجازی آمریکا، شماره‌ای است که پیش شماره کشور آمریکا را دارد و می‌توان از امکانات مختلف آن استفاده کرد اما این شماره، سیم‌کارت فیزیکی ندارد. با استفاده از شماره مجازی آمریکا می‌توان از اینترنت و فضای مجازی، حداکثر استفاده را برد.

شماره مجازی آمریکا بسیاری از امکانات یک شماره واقعی و دارای سیم کارت را دارد. با استفاده از این سیم‌کارت، امکان ثبت‌نام و ایجاد اکانت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف وجود دارد. شماره مجازی آمریکا بسیاری از محدودیت‌ها و هزینه‌ها را به حد زیادی کاهش می‌دهد.

شماره مجازی آمریکا انواع مختلفی دارد که هر کدام مناسب با کاربرد خاصی هستند. بنابراین برای شماره مجازی آمریکا باید ابتدا هدف خود را از خرید، مشخص نمایید. به عنوان مثال؛ برای استفاده از شماره مجازی آمریکا در اپلیکیشن‌ اینستاگرام، باید شماره مناسب با این هدف و کاربرد را تهیه نمود.

نحوه خرید شماره مجازی آمریکا

برای سفارش شماره مجازی آمریکا کار بسیار سهل و آسانی است، درصورتی که اگر بخواهید شماره واقعی و دارای سیم‌کارت این کشور را تهیه کنید، باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارید. اما برای خرید شماره مجازی آمریکا نیازی به طی کردن هیچ مسافتی و یا امضا کردن هیچ برگه‌ای را ندارید و تنها در فضای اینترنت می‌توانید شماره مجازی آمریکا را تهیه کنید. همچنین بهتر است که نگرانی از بابت هزینه خرید شماره مجازی آمریکا را نداشته باشید زیرا، این شماره‌ها هزینه بسیار معقول و مناسبی دارند.

البته برای خرید شماره مجازی آمریکا باید به دو نکته مهم توجه کرد. ابتدا باید بدانید که شماره مجازی آمریکا کاربردهای مختلفی دارد و باید دقت نمود که باتوجه به نیاز خود، مناسب‌ترین آن را تهیه کرد. نکته مهم دیگری که وجود داد، خرید شماره‌های مجازی باکیفیت است که لازمه این امر، خرید از مجموعه‌های معتبر و شناخته شده است. زیرا باتوجه به متقاضیان زیادی که شماره مجازی آمریکا دارد، بسیاری از افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند.

سایت خرید فالوور اینستاگرام سایتی است که خدمات مختلفی از جمله؛ فروش شماره مجازی آمریکا را با بالاترین کیفیت ارائه می‌دهد. با سفارش شماره مجازی آمریکا از سایت خرید فالوور اینستاگرام، بدون هیچ نگرانی و با خیال راحت می‌توان شماره مورد نظر خود را تهیه کرد. همه شماره‌های مجازی این سایت ایمن هستند، از کیفیت بالایی برخوردار هستند و قیمت مناسبی دارند.

برای سفارش شماره آمریکا از سایت خرید فالوور اینستاگرام لازم است که، ابتدا نوع شماره موردنظر خود را مشخص کرد و بعد از پرداخت هزینه، شماره مجازی آمریکا را به صورت آنی دریافت کرد.

بنابراین سفارش شماره مجازی  از سایت خرید فالوور اینستاگرام هزینه و دردسر خاصی ندارد و در عوض، کیفیت بالایی دارد و می‌توان از مزایای زیاد آن بهره برد.

مزیت‌های خرید شماره مجازی آمریکا

از زمانی که شماره‌های مجازی از جمله شماره مجازی آمریکا ساخته شده‌اند، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها برطرف شده‌اند. شماره مجازی آمریکا کاربردهای و مزیت های زیادی دارد که در ادامه به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

ساخت اکانت:

با استفاده از شماره مجازی آمریکا میتوان در اپلیکیشن‌ های مختلف اکانت ایجاد کرد و اطلاعات مهم خود را محرمانه باقی گذاشت. همچنین امکان ثبت‌ نام در سایت‌ های خارجی مختلف و استفاده از امکانات آنها نیز وجود دارد.

بهبود کسب‌ و کار

یکی از راه‌های اعتبار بخشیدن به کسب و کارها، استفاده از شماره مجازی کشورهای مختلف به خصوص شماره مجازی آمریکا است. همچنین کسب‌و‌کار‌هایی که از شماره مجازی آمریکا استفاده می‌کنند می‌توانند با همکاران و افراد موردنظر خود در کشورهای دیگر، ارتباط برقرار نمایند. با استفاده از شماره مجازی آمریکا، دیگران قادر به فهمیدن این موضوع نیستند که از ایران با آن‌ها ارتباط برقرار کرده‌اید.

ارتباط با خارج با هزینه‌ای کم

بسیاری از افراد؛ اقوام و دوستانی در خارج دارند و یا قصد برقراری ارتباط با افرادی در کشورهای دیگر را دارند که برای برقراری ارتباط و تماس با آن‌ها از طریق شماره‌های ایرانی باید هزینه زیادی را بپردازند. درصورتی که با استفاده از شماره مجازی آمریکا می‌توان خیلی راحت و با پرداخت هزینه‌ای کم، با افراد موردنظر خود در سایر کشورها تماس گرفت و یا پیام ارسال کرد.

هزینه مناسب خرید شماره مجازی آمریکا

قطعا همه شما می‌دانید که برای خرید شماره واقعی و دارای سیم‌کارت آمریکا باید هزینه زیادی را بپردازید. اما هزینه خرید شماره مجازی آمریکا بسیار کم است و امکانات مختلف شماره‌های واقعی را دارد.

نتیجه‌گیری

شماره‌های مجازی یکی از امکانات مناسبی هستند که بسیاری از محدودیت‌های فعالیت در فضای مجازی را از میان برداشته‌اند. در حال حاظر شماره‌های مجازی کشورهای زیادی ساخته شده‌اند که شماره مجازی آمریکا یکی از بهترین و کاربردی‌ترین آن‌ها است. خرید شماره مجازی آمریکا هزینه کم و امکانات مختلفی دارد‌.

 با استفاده از شماره مجازی آمریکا می‌توان در اپلیکیشن‌های و سایت‌های مختلف ثبت‌نام کرد و اکانت ایجاد نمود، با پرداخت هزینه کم با کشورهای خارجی ارتباط برقرار نمود، به کسب و کار خود اعتبار بخشید و از سایر مزیت‌ها و کاربردهای آن استفاده کرد.

برای خرید شماره مجازی آمریکا باید هدف خود را از خرید آن مشخص نمود و همچنین از مجموعه‌های معتبر، اقدام به خرید کرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایت‌های معتبری است که امکانات مختلفی از جمله؛ خرید شماره مجازی آمریکا را فراهم کرده است. شماره‌های مجازی این سایت از امنیت و کیفیت بالایی برخوردار هستند و قیمت مناسب و معقولی دارد.

3دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 17 سپتامبر 2022، 15:02

  سلام وقت شما بخیر؛ ببخشید من خیلی راجع به شماره مجازی شنیدم ولی دقیق نمی‌دونم چجوریه؟ باید براش سیم کارت بگیریم؟

  • 18 سپتامبر 2022، 10:23

   شماره مجازی، شماره‌ای هست که با استفاده از اون و بدون نیاز به سیم کارت می‌تونین از شماره یه کشور دیگر بهره‌مند بشین و ازش استفاده کنین. با استفاده از شماره مجازی امکانات متفاوتی مثل توانایی حضور در شبکه‌های مختلف اجتماعی در اختیار شما قرار می‌گیره و یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های شماره مجازی اینه که این شماره محدود به یک مکان ثابت نیست و به دلیل مزایای زیادی که در اختیار مخاطبان قرار می‌ده، در چند سال اخیر محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده و افراد زیادی اقدام به خرید شماره مجازی می‌کنن.

 • 02 مارس 2023، 23:59

  دستخوش
  واقعا بهترین سایت هستید واقعا راضیم امیدوارم همیشه همینجور بمونید ♥️
  تشکر از خدمات شما

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد