🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی روبیکا اختصاصی 100% تضمینی با تحویل فوری

اگر به دنبال راهی برای ارتباط با مشتریان خود هستید، اما نمی‌خواهید هزینه‌ های بالایی برای خرید شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت داشته باشید، شماره مجازی روبیکا می‌تواند راه حلی مناسب برای شما باشد.

3.7/5 - (13 امتیاز)
خرید شماره مجازی روبیکا صددرصد واقعی
خدمات روبیکا
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید API برای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
token کلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
token کلید API شما
country شناسه کشور
service شناسه سرویس
operator شناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
token کلید API شما
id شناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
token کلید API شما
id شناسه سفارش
status وضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیت توضیحات
CANCELED لغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNED اعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی روبیکا

. با خرید شماره مجازی روبیکا شما می‌توانید بدون نیاز به خرید شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت، با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید. در ادامه بیشتر شما را با این شماره مجازی آشنا می‌کنیم.

خدمات خرید شماره مجازی روبیکا
کیفیت خرید شماره مجازی روبیکا شماره هایی با کیفیت و تضمینی و صد البته ایمن
💲 قیمت خرید شماره مجازی روبیکا شروع قیمت از 200000 تومان
زمان انجام سیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی 24 ساعت شبانه روز
گارانتی ضمانت برگشت وجه
🎯 نحوه ثبت سفارش به صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالات که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی روبیکا از سایت ما برای شما پیش بیاید !

شماره مجازی روبیکا چیست؟

شماره مجازی روبیکا، راهی برای ارتباط با مشتریان است که با استفاده از این راهکار، شما می‌توانید با مخفی نگه داشتن شماره خود، به مشتریان امکان تماس و پیامک بدهید.

آیا خرید شماره مجازی روبیکا قابلیت استفاده در تمامی مناطق کشور را دارد؟

بله، شماره مجازی روبیکا در تمامی مناطق کشور قابل استفاده است.

چه امکاناتی با خرید یک شماره مجازی روبیکا در اختیار شما قرار می گیرد؟

با خرید یک شماره مجازی روبیکا، شما امکان دریافت تماس ها و پیام ها، هدایت تماس ها به شماره های دیگر، دریافت پیامک و ایمیل و غیره را دارید.

آیا شماره مجازی در روبیکا امن است؟

بله، شماره مجازی به شما امکان می‌دهد که شماره تلفن شخصی خود را مخفی نگه دارید و از سوء استفاده افراد ناشناس جلوگیری کنید.

آیا خرید شماره مجازی برای روبیکا گران است؟

خیر، خرید یک شماره مجازی روبیکا، از هزینه کمتری نسبت به خرید یک شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت همراه برخوردار است.

آیا با شماره مجازی در روبیکا می‌توان با کشورهای خارجی تماس گرفت؟

بله، با خرید شماره مجازی روبیکا، شما می‌توانید به راحتی با مشتریان و دوستان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

آیا می‌توانم شماره مجازی خود را در روبیکا تغییر دهم؟

بله، می‌توانید شماره مجازی خود را در صورت نیاز تغییر دهید.

آیا استفاده از شماره مجازی آسان و راحت است؟

بله استفاده از این شماره بسیار راحت است.

شماره مجازی روبیکا چیست؟

شماره مجازی روبیکا، راهی برای ارتباط با مشتریان است که با استفاده از این راهکار، شما می‌توانید بدون اینکه شماره تلفن شخصی خود را فاش کنید، به مشتریان خود امکان تماس و پیامک بدهید.با خرید شماره مجازی روبیکا، شما می‌توانید با هزینه کمتر روند کسب و کار خود را بهتر کنید. این شماره به شما امکان می‌دهد که شماره تلفن شخصی خود را مخفی نگه دارید.

با استفاده از شماره مجازی، شما می‌توانید به راحتی با دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کنید و پاسخگوی سوالات و مشکلات آن ‌ها باشید. اپلیکیشن روبیکا یکی از اپلیکیشن‌ های معروف شماره مجازی است که به شما امکان می‌دهد یک شماره مجازی با پیش ‌شماره دلخواه خود را خریداری کنید. با خرید یک شماره مجازی اپلیکیشن روبیکا شما می‌توانید بدون اینکه نیازی به تنظیمات پیچیده یا تجهیزات ویژه داشته باشید، به راحتی با مشتریان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

خرید شماره مجازی روبیکا تضمینی با تحویل فوری

مزیت های خرید شماره مجازی اپلیکیشن روبیکا

خرید شماره مجازی روبیکا یکی از راه‌ های بهبود برقراری با مشتریان شماست. در اینجا به بررسی مزیت ‌های خرید شماره مجازی روبیکا می‌پردازیم.

1. هزینه کمتر

خرید یک شماره مجازی روبیکا، از هزینه کمتری نسبت به خرید یک شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت همراه برخوردار است.

2. امکانات بیشتر

با خرید شماره مجازی روبیکا، شما می‌توانید از امکاناتی مانند پیامک، تماس، فکس، وب سرویس و… استفاده کنید. همچنین، شما می‌توانید با استفاده از این شماره، مکالمات و پیامک‌های خود را به راحتی مدیریت کنید.

3. امنیت بیشتر

با استفاده از یک شماره مجازی اپلیکیشن روبیکا، شما می‌توانید از امنیت بیشتری برخوردار شوید. شماره مجازی، به شما امکان می‌دهد که شماره تلفن شخصی خود را مخفی نگه دارید و از سوء استفاده افراد ناشناس جلوگیری کنید.

4. قابلیت استفاده در سراسر جهان

با خرید شماره مجازی روبیکا، شما می‌توانید به راحتی با مشتریان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

5. راحتی استفاده

استفاده از شماره مجازی اپلیکیشن روبیکا، بسیار آسان و راحت است. شما می‌توانید با استفاده از این اپلیکیشن، به راحتی مکالمات و پیام‌ های خود را مدیریت کنید و به مشتریان خود پاسخ دهید.

6. امکان تغییر شماره

از دیگر مزیت ‌های خرید شماره مجازی روبیکا می‌توان به قابلیت تغییر شماره در صورت نیاز، امکان انتخاب شماره با پیش‌شماره‌ های مختلف و انتخاب شماره با پیش ‌شماره خاص که باعث بهبود تعامل با مشتریان می‌شود، اشاره کرد. همچنین، این شماره مجازی به شما اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز، شماره ‌های مجازی دیگری را به نام خودتان ثبت کنید.

در کل، خرید شماره مجازی  روبیکا باعث بهبود ارتباط با مشتریان شما می‌شود و با هزینه کمتر به کسب و کار شما رونق بیشتری می‌بخشد. در نهایت، با توجه به مزیت‌ هایی که خرید شماره مجازی اپلیکیشن روبیکا دارد، می‌توان به اهمیت استفاده از این راهکار برای بهبود ارتباط با مشتریان و بهبود روند کسب و کار اشاره کرد. به علاوه، این راهکار با هزینه کمتری نسبت به روش ‌های دیگر ارتباطی، در دسترس تمامی افراد و کسب و کارها قرار دارد.

یکی از سایت های مطمئن که با قیمت مناسب شماره های مجازی مختلف روبیکا را ارائه می‌دهد، سایت خرید فالوور اینستاگرام است. این سایت با داشتن کارشناسان خبره به شما عالی ترین مشاوره و راهنمایی ها را می‌دهد تا مناسب ترین و بهترین شماره مجازی روبیکا را خریداری کنید.

آموزش ساخت شماره مجازی در روبیکا

در این بخش، قصد داریم به شما آموزش دهیم که چگونه یک شماره مجازی از روبیکا بسازید. با دنبال کردن این راهنما، شما می توانید به راحتی یک شماره مجازی روبیکا بسازید و از امکانات آن بهره مند شوید. مراحلی که برای ساخت یک شماره مجازی روبیکا لازم است عبارتند از:

· ثبت نام در سایت روبیکا

قبل از هر چیز، شما نیاز دارید تا در سایت روبیکا ثبت نام کنید. برای این منظور، به سایت روبیکا مراجعه کنید و در قسمت ثبت نام، اطلاعات خود را وارد کنید.

· خریدن یک شماره مجازی

بعد از ثبت نام، شما می توانید یک شماره مجازی از روبیکا خریداری کنید. برای این کار، به قسمت خرید شماره مجازی روبیکا در سایت مراجعه کنید و شماره مجازی را با توجه به نیاز خود، انتخاب کنید.

· فعال سازی شماره مجازی

بعد از خرید شماره مجازی، به ایمیل شما یک کد فعال سازی ارسال می‌شود. برای فعال سازی شماره مجازی، به قسمت فعال سازی شماره مجازی روبیکا در سایت مراجعه کنید و کد فعال سازی را وارد نمایید.

· نصب اپلیکیشن روبیکا

برای استفاده از شماره مجازی روبیکا شما باید اپلیکیشن روبیکا را در گوشی خود نصب کنید. برای این کار می‌توانید به برنامه بازار، گوگل پلی و غیره بروید و اپلیکیشن روبیکا را دانلود و نصب کنید.

· شارژ کردن شماره مجازی

بعد از نصب اپلیکیشن روبیکا شما می توانید شماره مجازی خود را شارژ کنید. برای شارژ کردن شماره مجازی به قسمت شارژ شماره مجازی روبیکا در اپلیکیشن مراجعه کنید و با وارد کردن مبلغ مورد نظر، شماره مجازی خود را شارژ کنید.

· استفاده از شماره مجازی

بعد از شارژ کردن شماره مجازی، شما می توانید از آن برای ارتباط با مشتریان خود استفاده کنید. شما می توانید با استفاده از اپلیکیشن روبیکا، تماس گرفته و پیامک ارسال کنید.

· نگهداری و به روزرسانی شماره مجازی

بهتر است همیشه شماره مجازی خود را به روز نگه دارید و همچنین مرتب بررسی کنید که آیا هزینه های مربوط به شماره مجازی را به موقع پرداخت کرده اید یا خیر.

با این راهنمای ساده، شما می توانید به راحتی یک شماره مجازی روبیکا بسازید و از امکانات آن بهره مند شوید. همچنین می توانید با استفاده از این راهنما، هزینه های خود را کاهش دهید و به ارتباط با مشتریان خود بیشتر تمرکز کنید. به علاوه، سایت خرید فالوور اینستاگرام هم این شماره مجازی را با قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار می‌دهد. آن ها با مشاهده لیست شماره ‌ها می‌توانند شماره دلخواه خود را خریداری کنند.

سخن پایانی

در حال حاضر، خرید شماره مجازی در بین کاربران روبیکا بسیار محبوب شده است. شماره مجازی روبیکا به عنوان یکی از بهترین خدمات این برنامه امکانات زیادی مانند قابلیت هدایت تماس ها به شماره های دیگر، قابلیت دریافت پیامک و ایمیل و … را برای مشتریان خود فراهم می کند.

با خرید شماره مجازی روبیکا، شما به راحتی می توانید شماره های دلخواه خود را انتخاب کنید و از طریق آن به مشتریان خود خدماتی با کیفیت ارائه دهید. از این رو خرید این شماره یکی از بهترین تصمیماتی است که می توانید برای کسب و کار خود بگیرید. اگر شما هم به دنبال یک راه حل ساده و کارآمد برای ارتباط با مشتریان خود هستید، حتما به خرید این شماره در روبیکا فکر کنید.

2دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 10 ژوئن 2023، 17:50

  من شماره مجازی از این سایت خریدم و راضیم خیلی وقته ازش استفاده می کنم

 • 14 جولای 2023، 11:32

  ممنونم از سایت خرید فالوور اینستاگرام بابت شماره مجازی که بهم داد
  هیچ قطعی نداشته کلا رو خطه

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد