🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی آلمان ارزان برای تمامی برنامه ها با تحویل فوری

مجموعه‌های زیادی وجود دارند که به ساخت و فروش شماره مجازی می‌پردازند اما برای خرید شماره مجازی باید دقت نمود که این شماره‌ها را از مراکز معتبری تهیه نمود. زیرا کلاهبرداری‌های زیادی نیز در این زمینه صورت می‌گیرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از بهترین و معتبرترین سایت‌هایی است که خدمات مختلفی از جمله فروش شماره مجازی را با بالاترین کیفیت انجام می‌دهد و می‌توان با خیال راحت، شماره مجازی کشورهای مختلف از جمله آلمان را نیز از آن تهیه کرد.

4.2/5 - (4 امتیاز)
خرید شماره مجازی آلمان ارزان برای تمامی برنامه ها با تحویل فوری
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

بدون ریپورت و محدودیت در شبکه های مجازی فعالیت کن​

شماره مجازی راهی آسان برای استفاده از شماره‌های کشورهای مختلف است که هزینه زیادی ندارد و بسیار کاربردی است. در ادامه این مقاله به معرفی روش خرید شماره مجازی آلمان و امکانات آن خواهیم پرداخت.

ویژگی های خدمات شماره مجازی
💎 کیفیت شماره مجازی آلمانکیفیت به صورت یکبار مصرف و ماهانه
💲 قیمت شماره مجازی آلمانشروع قیمت از 10000 تومان
⏳ زمان انجام72 ساعت تا 7 روز کاری
⏱ پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
⭐ گارانتیضمانت برگشت وجه درصورت وجود مشکل در سفارش
🎯 نحوه ثبت سفارشبه صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالاتی که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی آلمان از سایت ما برای شما پیش بیاید!

شماره مجازی چیست؟

شمارههای مجازی شمارههای کشورهای مختلف هستند که بدون سیم‌ کارت بوده و امکانات مختلفی دارند.

چگونه می‌توان شماره مجازی آلمان خرید؟

مجموعه‌های زیادی به ساخت و فروش شماره‌های مجازی آلمان اقدام کرده‌اند که یکی از معتبرترین این مجموعه‌ها، سایت خرید فالوور اینستاگرام است که باکیفیت‌ترین شماره‌های مجازی آلمان را ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

شماره‌های مجازی آلمان چه کاربردهایی دارد؟

شمارههای مجازی آلمان در موارد مختلفی از جمله؛ برقراری ارتباط با آلمان و کشورهای دیگر با هزینه کم، کسب اعتبار کسب‌ و‌ کار‌ های مختلف، ثبت‌ نام در سایتها و اپلیکیشن‌ های مختلف و غیره کاربردی هستند.

خرید شماره مجازی آلمان

بسیاری از افراد برای اعتبار بخشیدن به کسب‌ و کار و یا تجارت خود و انجام تعاملات مختلف به شماره‌ ای بین المللی نیاز دارند. همچنین برخی از افراد، اقوام و دوستانی در آلمان دارند که به دلیل هزینه‌ های زیاد تماس‌ از شماره‌ های ایرانی به آلمان، نمیتوانند به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنند.
البته راهی که وجود دارد این است که میتوان سیم‌ کارت‌ های واقعی آلمان را تهیه کرد اما سیم‌ کارت‌ های واقعی آلمان قیمت بالایی دارند و همه افراد توانایی خرید این سیم کارت‌ ها را ندارند. بنابراین بهترین روش و راه کار برای این موارد، خرید شماره مجازی آلمان است. برای خرید شماره مجازی آلمان نیازی به داشتن سیم کارت نیست بلکه این شمارهها به صورت مجازی هستند و امکانات مختلفی دارند.
شماره مجازی راهی آسان برای استفاده از شماره‌های کشورهای مختلف است که هزینه زیادی ندارد و بسیار کاربردی است. در ادامه این مقاله به معرفی روش خرید شماره مجازی آلمان و امکانات آن خواهیم پرداخت.
مجموعه‌ های زیادی وجود دارند که به ساخت و فروش شماره مجازی میپردازند اما برای خرید شماره مجازی باید دقت نمود که این شمارهها را از مراکز معتبری تهیه نمود. زیرا کلاهبرداری‌ های زیادی نیز در این زمینه صورت میگیرد. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از بهترین و معتبرترین سایت‌ هایی است که خدمات مختلفی از جمله فروش شماره مجازی را با بالاترین کیفیت انجام میدهد و میتوان با خیال راحت، شماره مجازی کشورهای مختلف از جمله آلمان را نیز از آن تهیه کرد.

خرید شماره مجازی آلمان با کیفیت و تضمینی

شماره مجازی چیست؟

قبل از پرداختن به بحث خرید شماره مجازی آلمان بهتر است که ابتدا تعریف و بررسی جزئی در مورد شماره مجازی ارائه دهیم. شماره‌های مجازی شماره تلفن‌هایی با پیش شماره کشورهای مختلف هستند که بدون داشتن سیم‌کارت واقعی و فیزیکی می‌توان از امکانات آن‌ها استفاده نمود. در واقع تفاوت بارزی که شماره مجازی با شماره‌‌های معمولی دارند این است که شماره مجازی، سیم‌کارت فیزیکی ندارد.
در واقع با دریافت شماره‌ مجازی میتوان با پرداخت هزینه‌‌ای کم و بدون داشتن سیم کارت، از شماره تلفن کشورهای دیگر استفاده نمود و از مزایای آنها بهره برد. همچنین امکان خرید شماره مجازی کشورهای مختلف نیز به راحتی وجود دارد.
شماره‌ های مجازی خدمات مختلفی را ارائه میدهند که با توجه به نوع شماره و امکانات آن میتوان اقدامات مختلفی مانند؛ برقراری و دریافت تماس، ارسال پیامک، نصب برنامه های مختلف و مواردی از این قبیل را با آنها انجام داد.

نحوه خرید شماره مجازی آلمان

همانطور که گفته شد امکان خرید شماره مجازی کشورهای مختلف از جمله آلمان وجود دارد. با خرید شماره مجازی آلمان می‌توان با پیش شماره این ‌کشور یک شماره تلفن همراه داشت و از این طریق کسی نمیتواند بفهمد که شما در ایران هستید.
همچنین بسیاری از افراد به منظور اهداف مختلفی، نیاز به ثبت‌ نام در سایتها و اپلیکیشن‌ های مختلف با استفاده از شماره کشور آلمان را دارند‌. از آنجایی که خرید سیم کارت واقعی شمارهها آلمان هزینه زیادی دارد، بنابراین بهترین گزینه خرید شماره مجازی آلمان است.
با خرید شماره مجازی آلمان می‌توان به راحتی در اپلیکیشن‌های مختلف ثبت‌نام نمود و از خدمات مختلف دیگر نیز استفاده کرد. علاوه‌براین برای برقراری تماس و یا ارسال پیام از شماره‌های ایرانی به شماره‌های واقعی کشور آلمان باید هزینه زیادی را پرداخت کرد درصورتی که با خرید شماره مجازی آلمان امکان برقراری تماس و ارسال پیامک با هزینه کم، وجود دارد‌.
برای ساخت شماره مجازی آلمان باید دانش و اطلاعات لازم را در این زمینه داشت و هر کسی توانایی ساخت شماره مجازی را ندارد. اما همانطور که گفته شد مجموعه‌ های زیادی در حال ساخت و فروش شماره مجازی آلمان هستند که میتوان شماره مورد نظر خود را به راحتی از آنها خریداری کرد.
البته همه این مجموعه‌ ها معتبر نیستند و شماره مجازی مناسب آلمان را ارائه نمیدهند. بنابراین باید قبل از اقدام به خرید شماره مجازی آلمان از معتبر بودن مجموعه اطمینان حاصل نمود.
سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایتهای شناخته شده‌ و معتبری است که مجوزهای لازم را دارد و تجربه زیادی در زمینه ارائه خدمات مجازی از جمله فروش شماره مجازی آلمان دارد‌. برای خرید شماره مجازی آلمان از سایت خرید فالوور اینستاگرام بعد از پرداخت هزینه، شماره مورد نظر آلمان به صورت آنی در اختیار کاربر قرار میگیرد. هزینه خرید شماره مجازی آلمان، متغیر است و با توجه به نوع شماره و امکانات‌ آن متفاوت است.

مزایا و کاربردهای خرید شماره مجازی آلمان

شماره‌ مجازی آلمان امکانات کاربردی مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان قرار میدهد و میتوان با استفاده از این شماره ها به اهداف مختلف خود رسید. به همین دلیل شماره‌های مجازی آلمان طرفداران زیادی دارند و مجموعه‌ هایی که در زمینه ساخت شماره مجازی فعالیت دارند تمام تلاش خود را میکنند که باکیفیت‌ ترین شماره ها را در اختیار متقاضیان قرار دهند. شمارههای مجازی آلمان مزیت های زیادی دارند که در ادامه به مزایای خرید و استفاده از آنها خواهیم پرداخت.

· ثبت‌ نام در اپلیکیشن‌ ها و سایت‌ ها

بسیاری از سایتها و اپلیکیشن‌ ها وجود دارند که به دلیل تحریم ها و مشکلاتی که ایران دارد، اجازه ثبت‌ نام شمارههای ایرانی را نخواهند داد‌. بنابراین برای ثبت‌ نام در این سایتها و اپلیکیشن‌ ها و استفاده از خدمات آنها میتوان از شمارههای مجازی آلمان استفاده نمود.

· ایجاد چند اکانت همزمان در شبکه‌ های مجازی

یکی دیگر از مزیت‌های شماره مجازی آلمان این است که میتوان با استفاده از آن به صورت همزمان در چند شبکه مجازی اکانت ایجاد کرد. زیرا خرید چند سیم‌ کارت برای ایجاد اکانت در شبکه های مجازی هزینه زیادی دربرخواهد داشت.

· ارتباط با خارج با هزینه کم

اگر قصد تماس یا ارسال پیام با افرادی در خارج از ایران را داشته باشید باید هزینه زیادی را با شماره ها و سیم‌ کارت‌ های ایران بپردازید‌. در صورتی که با خرید شماره مجازی آلمان میتوان به راحتی و با هزینه‌ای کم با همه افرادی که در آلمان و یا کشورهای دیگر هستند، ارتباط برقرار نمود.

· راه اندازی کسب‌ و کار

یکی از راههای اعتبار بخشیدن به کسب‌ و کار مورد نظر خود و جلب اعتماد کاربران، استفاده از شماره های مجازی از جمله شماره مجازی آلمان است. همچنین با استفاده از شماره مجازی آلمان میتوان بدون این که بفهمند که از ایران تماس گرفته میشود، با کسب‌ و کارهای مختلفی که در کشورهای دیگر فعالیت دارند، ارتباط برقرار نمود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه هزینه تماس از ایران به خارج زیاد است و شمارههای ایرانی مجاز به ثبت‌ نام در برخی از سایتها و اپلیکیشن‌ ها نیستند، بنابراین میتوان از شمارههای مجازی استفاده کرد. شمارههای مجازی شماره تلفنهای با پیش شماره کشورهای مختلف هستند که بدون داشتن سیم کارت واقعی و فیزیکی میتوان از امکانات آنها استفاده نمود. امکان دریافت شمارههای مجازی کشورهای مختلفی امکانپذیر است که شماره مجازی آلمان از جمله شمارههای پر کاربرد و پرطرفدار است که خرید آن مزایای زیادی دارد.

3دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 20 آگوست 2022، 15:51

  عالی خیلی راضی هستم از شماره ای که بهم دادین خیلی ممنون از سایت خوب خرید فالوور اینستاگرام💖💖

 • 06 فوریه 2023، 23:47

  سلام وقت بخیر
  میشه بگین شماره مجازی چه کاربردی داره؟ و به چه دردی میخوره؟؟

  • 08 فوریه 2023، 10:03

   همون طور که می‌دونین همه پلتفرم‌های شناخته شده جهان، شرط وارد کردن شماره موبایل رو خیلی جدی می‌گیرن و با این روش می‌تونن کاربرانشون رو شناسایی کنن. عده خیلی زیادی از کاربران، به دنبال راهی برای ورود نامحسوس به این پلتفرم‌ها هستن تا به صورت کاملا ایمن از امکانات اون‌ها استفاده کنن. شماره مجازی بهترین وسیله برای شماست تا با استفاده از اون، در تمامی نرم افزارهای مشهور مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و موارد مشابه، برای خودتون اکانت اختصاصی ایجاد کنین. این مورد، برجسته‌ترین کاربرد شماره مجازیه که می‌تونین از اون بهره‌مند بشین.

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد